Automatyka w przemyśle

 

Przemysł jest jedną ze starszych gałęzi gospodarki. Odkąd on istnieje, istnieje także potrzeba jego ciągłego usprawniania i modernizacji. Ludzie zawsze dążyli do jak najbardziej efektywnej produkcji przy jak najmniejszych kosztach i stratach. W erze ogromnego rozwoju technologicznego nie jest to już tak wielkim problemem, przemysł został bardzo usprawniony w porównaniu do bardziej odległych lat.

Automatyzacja przemysłu

automatyka przemysłowaJednym z odwiecznych czynników, które determinowały skuteczność działania ośrodków przemysłowych była siła ludzka, która często bywała zmienna tak samo jak zmienni są ludzie. Zależnie od ich humoru, samopoczucia, wieku, czy płci wydajność odpowiednio rosła, lub malała. Pracodawca nie miał na to zbyt dużego wpływu przez co zwiększenie wydajności odbywało się poprzez zatrudnienie większej ilości pracowników, lub dodanie wtedy prymitywnych maszyn. Dzisiaj nasz rozwój technologiczny jest ogromny, a zatem automatyka przemysłowa ewoluowała w wysokim stopniu. Dużą ilość pracy w fabrykach w dzisiejszych czasach odgrywają maszyny, a człowiek bardzo często pełni tylko funkcję nadzorczą nie brudząc sobie przy tym rąk pracą, którą kiedyś musiał wykonywać on. Zastosowanie mechanicznych maszyn poskutkowało w zwiększeniu wydajności w przemyśle i zredukowaniu tak ogromnej zależności od ludzi pracujących w danym miejscu. Aktualnie automatyka posuwa się coraz dalej, istnieją już nawet fabryki w których pracują wyłącznie roboty nad którymi ludzie pełnią pieczę sprawdzając ich poprawne działanie.

Śmiało można więc powiedzieć, że poczyniliśmy ogromne postępy w wydajności przemysłu w porównaniu do jeszcze kilku dekad temu. Zaawansowanie automatyki w tej gałęzi gospodarki jest już niezwykle wielkie, produkowane są nawet inteligentne roboty mające zastąpić funkcje, które do dzisiaj mieli pełnić tylko ludzie. Ma to jednak swoją cenę zdecydowanie redukując miejsca pracy dla ludzi za cenę postępu.