Bezpieczeństwo to podstawa w pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego – bez wyjątku – pracodawcy. To na osobie zatrudniającej pracowników ciąży też obowiązek zapewnienia odpowiedniego szkolenia w tej dziedzinie.

Obowiązkowe szkolenia wstępne w zakresie bhp

szkolenie bhp łódźZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy kto zatrudnia pracowników zobowiązany jest przed dopuszczeniem nowej osoby do wykonywania pracy zapewnić jej odpowiednie szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co ważne, jest ono w pełni finansowane przez samego pracodawcę i powinno być wliczone do czasu pracy. W każdym mieście działa wiele firm oferujących takie szkolenia dla pracowników zajmujących różne stanowiska. Jednak specjaliści prowadzący szkolenie bhp Łódź zapewniają każdej osobie w nim uczestniczącej zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. Omawiają oni nie tylko obowiązki pracowników, ale także informują o obowiązkach jakie spoczywają na samym pracodawcy. Uczestniczy szkolenia mają możliwość zadawania pytań, na które zawsze uzyskują konkretną odpowiedź. Odbywają się one zatem nie tylko w formie wykładu czy prezentacji samych przepisów prawnych, ale także w formie luźnej dyskusji i wymiany doświadczeń. Przytaczane przykłady z życia wzięte pozwalają łatwiej przyswoić omawiane zagadnienia i na dłużej pozostają w pamięci pracowników. Ze względu na ich skuteczność i przystępną formę, szkolenia bhp w Łodzi cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko wśród pracodawców z województwa łódzkiego.

Każdy nowo zatrudniony pracownik musi mieć udokumentowane odbycie szkolenia wstępnego w zakresie bhp. Odpowiednie zdobycie wiedzy w tym zakresie powinien zapewnić pracodawca przed dopuszczeniem nowej osoby do pracy.