Hydroizolacja ciśnieniowa fundamentów

 

W starych domach często borykamy się, z problemem zawilgocenia ścian. Powodem tego jest wadliwie wykonana izolacja lub jej brak w budynku. Jedną z powszechnie stosowanych metod, jest wprowadzenie izolacji ścian za pomocą iniekcji. Na czym polega to zjawisko i jakich przyrządów się używa do jego przeprowadzenia w naszym domu?

Iniekcja jako metoda eliminacji wilgotności ścian

iniekcja ciśnieniowaMetoda ta polega na zatrzymaniu zaciągania wilgoci przez mury, poprzez wpuszczenie do niego specjalnego preparatu chemicznego pod ciśnieniem. Prawidłowo wykonany zabieg, powinien w pełni zatrzymać nadmierną wilgoć ścian. Dokładna iniekcja ciśnieniowa może być przeprowadzana zarówno w starych budynkach jak i w nowych, w których na skutek różnych wad dochodzi do istnienia nadmiernej wilgotności. Stosuje się ją tylko w wypadku kapilarnego pochodzenia wilgotności murów. Przeprowadzenie izolacji polega na wierceniu w ścianie wielu otworów, przez które wpuszczany będzie środek. Preparat bardzo dobrze penetruje ściany i szybko zatrzymuje wilgoć i jej źródło. Wypełnia on przerwy w strukturze muru, które odpowiadają za jego wilgotność. Dzięki temu, iż metoda ta przeprowadzana jest z poziomu ściany, można uniknąć znacznych kosztów wykopów w celu dostania się do fundamentów budynku. Metoda ta nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych.

Jeżeli Twój dom dopadła wilgoć, jednym ze sprawdzonych sposobów jest wykonanie izolacji ciśnieniowej. Dzięki niej nie będziesz musiał przeprowadzać kosztownych prac remontowo-budowlanych w obrębie domu, a cała procedura odbywa się w pomieszczeniach. Usługa ta może być przeprowadzona również w budynkach użyteczności publicznej, halach i magazynach przemysłowych, które znajdują się w obrębie wód gruntowych powodujących wilgoć ścian.