Instalacje zapewniające bezpieczeństwo

 

Ochrona życia ludzkiego jest absolutnie najważniejszą kwestią jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową budynków i obiektów przebywania zbiorowego. W zależności od charakterystyki obiektu stosowane są różne zabezpieczenia, których idea może się różnić między sobą. Innym ważnym aspektem jest ochrona mienia.

Gaszenie pożaru przy pomocy piany

instalacja pianowaJest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie mogą znajdować się zbiory o dużej wartości zarówno finansowej jak i kulturalnej takich jak chociażby muzea czy galerie sztuki. We wszystkich tych obiektach muszą być zastosowane odpowiednie środki prewencyjne oraz ochronne, które będą umożliwiać zapobieganie rozwojowi pożaru. Typowa instalacja przeciwpożarowa składa się z elementu detekcyjnego pożar, którym są przeważnie czujki. Następnie sygnał przekazywany jest do centrali, która steruje urządzeniami wykonawczymi takimi jak sygnalizatory, klapy dymne oraz przesyła sygnał alarmowy do straży pożarnej. W przypadku niektórych obiektów stosowana jest również instalacja pianowa, która umożliwia gaszenie pożaru we wczesnej fazie jego powstania. W takim przypadku do tradycyjnych instalacji wodnych, które gaszą pożar poprzez stałe urządzenia gaśnicze dodawany jest środek, który umożliwia generowanie piany. Mieszanina piany z wodą jest skuteczniejsza jeśli chodzi o właściwości gaśnicze. Posiada ona jednak również swoje ograniczenia. Instalacje pianowe bowiem nie mogą być umieszczane we wszystkiego typu obiektach.

Oprócz tego warto dodać, że rozwiązanie to jest droższe w porównaniu do tradycyjnej instalacji tryskaczowej. Podczas projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych warto więc wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które przemawiają za zastosowaniem instalacji pianowej w obiekcie. Proces ten powinien obejmować analizę wszystkich dostępnych rozwiązań, które mogą być podczas danej realizacji.