Jak doprowdzić do rozwiązania polisolokaty?

Dostępne w wielu bankach produkty inwestycyjne tylko z pozoru spełniały oczekiwania i potrzeby klientów. Często sprzedawane jako nieomal lokaty, w rzeczywistości służyły do generowania przychodu przez towarzystwo ubezpieczeniowe i bank. Jednak właściciele polisolokat, pomimo niekorzystnych dla nich zapisów w umowach, nie stoją na całkowicie straconej pozycji.

Skuteczne rozwiązywanie umów polisolokat

rozwiązanie polisolokatyZ pozoru produkt inwestycyjny, ubrany w polisę ubezpieczeniowa, ma same zalety. Daje możliwość długoterminowego oszczędzania oraz uniknięcia tak zwanego podatku Belki. Zgodnie z umowa produktu, można środki przekazać dowolnej, uposażonej osobie. Polisa nie jest objęta prawem spadkowym. Dla osoby znającej wady i zalety produktu może on być dobrym rozwiązaniem. Życie pokazało, że polisolokaty były sprzedawane nieświadomym klientom, którzy nie wiedzieli nic o gigantycznych opłatach likwidacyjnych i tych związanych z zarządzaniem produktem. Konstrukcja umowy przewidywała nieomal 100% straty przy rezygnacji w pierwszych dwóch latach. Dla wielu osób było to wielkie zaskoczenie, szczególnie w sytuacji, gdy lokowane były oszczędności całego życia. .Jednak choć wydaje się to nieomal niemożliwe, istnieje sposób na odzyskanie wpłaconych środków, bez ogromnych opłat likwidacyjnych. Rozwiązanie polisolokaty, choć niełatwe, warte jest każdego włożonego trudu. Inaczej bowiem okazałoby się, że własne środki zostałyby spożytkowane przez bank lub instytucje finansową, a nie przekazane na potrzeby rodziny czy bliskich.

Należy pamiętać, że nieuczciwie sprzedany przez pracownika banku produkt inwestycyjny nie jest wyrokiem na całe życie. Można a nawet trzeba walczyć o możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Warto rozważyć, czy robić to samemu, czy skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii.