Jak spawać aluminium spawarką migomat?

Aluminium można spawać za pomocą palnika gazowego, ale ta metoda jest trudniejsza niż spawanie MIG i TIG. Za pomocą palnika trudniej jest kontrolować ciepło przyłożone do przedmiotu obrabianego, a wypalenie jest bardziej prawdopodobne podczas używania palnika. Spawanie aluminium za pomocą palnika wymaga sprawnego spawacza, który może odpowiednio kontrolować palnik i pręt wlewowy.

Kiedy używac spawarki migomat

spawarka migomatBez względu na to, jakiego rodzaju spawacza używa się do wykonania spawanej konstrukcji aluminiowej, obrabiane elementy muszą być wyjątkowo czyste przed rozpoczęciem spawania. Tlenek glinu ma znacznie wyższą temperaturę topnienia niż aluminium podstawowe, więc wszelkie tlenki, które pozostaną na powierzchni przedmiotu obrabianego, mogą powodować wtrącenia tlenku w spoinie, zmniejszając ogólną wytrzymałość i wygląd spoiny. Przedmioty obrabiane można czyścić za pomocą procesu trawienia chemicznego lub mechanicznie za pomocą szczotki drucianej. W stali spoina może być tak mocna jak materiał macierzysty, ale nie jest tak w przypadku aluminium. Jest to szczególnie ważne, jeżeli naszym narzędziem jest spawarka migomat. W prawie wszystkich przypadkach spoina będzie słabsza niż materiał macierzysty. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, spójrzmy na dwie klasyfikacje stopów aluminium: obrabialne cieplnie i nieulegające obróbce cieplnej. Ta ostatnia kategoria jest utwardzana tylko przez obróbkę na zimno, która powoduje fizyczne zmiany w metalu. Im bardziej stop jest obrabiany na zimno, tym staje się silniejszy.

Ale podczas spawania stopu, który został poddany obróbce na zimno, miejscowo wyżarza się materiał wokół spoiny, aby powrócił do stanu zerowego (lub wyżarzonego) i stał się „miękki”. Dlatego w stopach nie poddających się obróbce cieplnej jedyny moment, w którym spoina może być tak mocna jak materiał macierzysty, ma miejsce, gdy zaczynasz od materiału ulepszonego cieplnie.