Lokalizacja zbiorników na nieczystości

Ten, kto posiada gospodarstwo domowe, które nie znajduje się w pobliżu sieci kanalizacyjnej jest zobowiązany to zrobienia własnej oczyszczalni przydomowej lub zbiornika na ścieki, który regularnie będzie wypróżniany. Aby zainstalować taki zbiornik należy przestrzegać kilku zasad, by funkcjonowanie jego w późniejszym czasie przebiegało w pełni poprawnie.

Dobre zbiorniki szczelne na ścieki

zbiornik szczelnySzambo to nazewnictwo używane potocznie na zbiorniki na nieczystości komunalne. Zanim rozpoczniemy budowę swojego domu musimy wiedzieć czy jest to dla nas konieczność i jakie wymogi prawa budowlanego trzeba spełnić. Taki zbiornik szczelny musi być usytuowany w dobrej lokalizacji. Odległość od studni powinna wynosić 15 metrów, a od granicy działki w odległości 2 metrów, jednak czasami może być mniejsza Jeśli chodzi o okna i drzwi do pomieszczeń, gdzie przebywają ludzie, to powinny być one oddalone o 5 metrów od lokalizacji planowanego szamba. Istnieją takie przeciwwskazania do montowania w głębi terenu jak narażenie na zalanie przez wody opadowe. Taka kwestia wyklucza montowanie szamba w głębi naszej ziemi. Jednak istnieją osoby, które bagatelizują ta kwestię i w późniejszym czasie opróżniają swój zbiornik z wody deszczowej. Ponadto szambo powinno być zlokalizowane w takim miejscu, aby w późniejszym czasie swobodnie mogło być opróżniane. Najlepsza opcja jest możliwość instalowania w takim miejscu, aby wozy asenizacyjne mogły swobodnie opróżniać nie wjeżdżając nawet na posesje. Wykorzystują wtedy odpowiednie przyłącze, które jest zakończone złączem instalowanym w ogrodzeniu.

Reasumując zbiornik powinien być umieszczony w takim miejscu, aby istniała możliwość swobodnego opróżniania oraz aby nie utrudniało na życia podczas trudnych warunków atmosferycznych. Ponadto istnieją wymogi, jakie należy spełnić które dotyczą odpowiedniej odległości od poszczególnych miejsc, jak okna, drzwi czy odległość od studni.