Na czym polegają badania wytrzymałościowe materiałów?

Maszyna wytrzymałościowa jest przyrządem służącym do badania wytrzymałości różnych materiałów. Jako, że materiały różnią się między sobą właściwościami, możemy wyróżnić kilka rodzajów maszyn tego typu. Sam proces polega na poddaniu próbki materiału licznym naprężeniom, które prowadzą do jej odkształcenia. Podczas całego procesu mierzona jest wartość zastosowanych sił oraz odkształceń.

Rodzaje maszyn wytrzymałościowych

maszyny wytrzymałościoweJeżeli chodzi o maszyny wytrzymałościowe możemy podzielić je wedle rodzaju testowanych odkształceń oraz sposobu przeprowadzania testu. Do pierwszej grupy zaliczyć możemy zrywarki, prasy oraz maszyny uniwersalne. Z kolei do drugiej, maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych, a także do prób dynamicznych. Zadaniem zrywarki jak łatwo się domyślić jest badanie wytrzymałości na rozciąganie. Może ona służyć zarówno do badania wytrzymałości statycznej jak i dynamicznej.  W przypadku prób statycznych wzrost naprężeń następuje powoli w czasie, a zależność odkształceń od przyłożonej siły jest stała w czasie. Z kolei dynamiczne badanie wytrzymałości wymaga rejestracji nie tylko wartości przykładanej siły, ale także czasu trwania udaru. Jako, że wiele materiałów zmienia swoje właściwości w czasie trwania udaru, ich wartość zależy więc od czasu działania siły. Dlatego tak ważną rolę odgrywa właśnie badanie dynamiczne. Najpopularniejszą maszyną wytrzymałościową jest model uniwersalny, który pozwala na przeprowadzenie rozciągania, zginania, ściskania, skręcania oraz ścinania użytych próbek.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że maszyna wytrzymałościowa uniwersalna przeznaczona jest jedynie do statycznego testowania próbek. Jej wyniki mimo, że bardzo dokładne, nie pozwolą dowiedzieć się jak próbka zachowa się podczas krótkotrwałych udarów, które będą na nią działały.