Odszkodowania w ubezpieczeniach osobowych

 

Posiadając polisę grupowego ubezpieczenia w zakładzie pracy bądź indywidualną polisę ubezpieczenia „na życie” często nie do końca wiemy co, kiedy i w jakim zakresie nam przysługuje. Podstawowym i jednym z najważniejszych załączników do polisy ubezpieczeniowej jest OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia, które jasno i precyzyjnie określają zakres przysługujących nam świadczeń.

Szkody osobowe – złamanie nogi

odszkodowanie za złamaną nogęUbezpieczenia na życie należą do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Przy przygotowaniu polisy przez agenta, często jesteśmy proszeni o wypełnienie ankiety na temat naszego stanu zdrowia. Ponadto niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do półrocznego okresu karencji po zawarciu oraz dziewięciomiesięcznej karencji w przypadku ciąży. W podstawę zakresu ubezpieczeń wchodzi przede wszystkim wypłata świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, małżonków, rodziców, teściów oraz dodatki za urodzenie dziecka a także dodatek z tytułu poniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo podczas negocjowania warunków swojej polisy zapytajmy agenta o możliwość dodatkowego ubezpieczenia z tytułu pobytu w szpitalu lub pobytu na OIT, przebytego zabiegu chirurgicznego, urazu ortopedycznego. Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli ubiegać się np. o wypłatę świadczenia jakim jest odszkodowanie za złamaną nogę w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ponadto, zależnie od zakresu ubezpieczenia jakie może zaproponować nam agent mamy możliwość także uzyskania zwrotu kosztów rehabilitacji oraz rekonwalescencji. Sytuacje takie jak złamanie kończyny wpisują się w zakres ubezpieczeń NNW, tak więc jeżeli przez jakiś okres czasu przebywaliśmy dodatkowo w szpitalu będziemy mogli ubiegać się o wypłatę świadczenia za pobyt oraz poniesioną szkodę. Chcąc ubiegać się o wypłatę odszkodowania za złamanie lub uraz kończyny mamy możliwość zarejestrowania szkody telefonicznie, składając dokumenty internetowo lub podczas osobistej wizyty w oddziale. Do wniosku roszczeniowego załączamy swój dowód osobisty, dokumentację po zakończeniu odbytego leczenia oraz kserokopię zwolnienia L4 (o ile zostało wystawione). Te dokumenty stanowią kompletny zestaw załączników niezbędnych do zarejestrowania oraz wypłacenia odszkodowania za poniesione szkody osobowe.

Jednakże musimy pamiętać, że zależnie od adekwatnego dla nas wariantu polisy mogą istnieć pewne wyłączenia od odpowiedzialności. Przykładowo niektóre polisy ubezpieczeń indywidualnych zakładają, że aby móc złożyć wniosek musimy nieprzerwanie przebywać w szpitalu przez daną liczbę dni. Szczegółowe warunki oraz wysokość przysługujących świadczeń określa dokument, jakim jest OWU.