Operator żurawia samojezdnego po ukończonym kursie

Jakiś czas temu ukończyłem szkołę średnią i nie byłem przekonany do tego, aby zdawać egzaminy na studia. Od dziecka lubiłem pracować razem z moim ojcem przy różnego rodzaju maszynach, dlatego postanowiłem wykorzystać swoje umiejętności i zapisać się na szkolenie, dzięki któremu będę mógł obsługiwać różnego rodzaju urządzenia techniczne.

Kursy i szkolenia dla operatorów żurawi samojezdnych 

kurs operatora żurawia samojezdnegoPierwszym krokiem było zdobycie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, w którym potwierdzono, że jestem zdolny do pracy przy urządzeniach technicznych. W kolejnym kroku, zapisałem się na kurs operatora żurawia samojezdnego, które było organizowane w moim mieście. Kurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, w której obywałem szkolenie razem z przydzielonym instruktorem. Podczas zajęć uczyłem się o różnych typach żurawi, dowiedziałem się w jaki sposób uruchamiać i jak operować tak skomplikowanymi maszynami, a w części praktycznej odbywałem zajęcia w jednym z urządzeń, które było na stanie szkoły, w której się kształciłem. Podczas szkolenia miałem styczność z różnego rodzaju urządzeniami technicznymi, a ich obsługa wydawała mi się z początku trudna i zawiła, jednak, gdy z uwagą śledziłem wykłady instruktorów, szybko nauczyłem się w jaki sposób radzić sobie z takimi maszynami, aby w przyszłości pracować branży budowlanej bądź przemysłowej. Po ukończeniu części teoretycznej i praktycznej, zdałem egzamin państwowy zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego i wkrótce odebrałem wszelką dokumentację, która potwierdziła moje umiejętności. Praca na żurawiach była bardzo trudna, ale lubiłem to robić, ponieważ wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne zawsze były mi bliskie, a dzięki zdobytym kwalifikacjom mogłem szybko znaleźć pracę w nowym zawodzie.

Szkolenie, które ukończyłem pomogło mi znaleźć prace w przemyśle. Bardzo lubiłem prace na wysokościach, wśród wielkich urządzeń technicznych, a dzięki temu, że miałem dość duże umiejętności oraz predyspozycje, otrzymywałem godne wynagrodzenie, które przeznaczałem między innymi na to, aby dalej podnosić swoje kwalifikacje.