Pomiar twardości materiałów

O wytrzymałości materiałów decyduje wiele parametrów. Jednym z nich jest twardość, która charakteryzuje to jak materiał reaguje na odkształcenia. Od dawna istnieje pewna skala, nazywana skalą Rockwella, która określa klasę twardości danego materiału. Jest ona uważana za standard w materiałoznawstwie.

Używanie twardościomierza Rockwella do określania twardości materiałów

twardościomierz rockwellaNa pewno nie jeden z nas spotkał się z takim oznaczeniem jak HR na wielu materiałach. To oznaczenie określa właśnie skalę twardości Rockwella. Unormowanie się skali twardości pozwala na porównanie ze sobą wielu różnych materiałów pod kątem ich zastosowania w budownictwie czy też mechanice. Nowoczesny twardościomierz Rockwella to urządzenie wyposażone w zespół dokładnych czujników, które są zeskalowane, w taki sposób, aby od razu podać wynik w oczekiwanej skali. Dzięki temu nie musimy dodatkowo przeliczać jednostek, aby uzyskać wynik, jak to ma miejsce w wielu urządzeniach laboratoryjnych na rynku. Sama idea badania jest dość prosta, gdyż polega na określeniu głębokości zagłębienia normowego stożka, który jest wykonany z jednego z najtwardszych materiałów, czyli diamentu, w utwardzaną i hartowaną metalową kulkę o określonych wymiarach. Właśnie ta głębokość określa jak twardy jest nasz materiał. Im kulka zagłębi się płycej, tym materiał będzie wykazywał większą twardość. Jako, że mierzy się na tym urządzeniu twarde metale, dlatego jako materiał do zagłębiania wybrano jeszcze twardszy diament.

Twardościomierz to urządzenie oparte na hydraulicznej prasie, dlatego jest niezwykle precyzyjne i dokładne. Trzeba zauważyć, że dzięki występującym współcześnie czujnikom precyzyjnym także pomiar jest bardzo precyzyjny. W wielu dziedzinach gałęzi taka maszyna jest standardem i wiele laboratoriów budowlanych i technicznych posiada tego typu sprzęt.