Spektrometr ramana daje wiarygodne wyniki badanego materiału

Spektroskopia Ramana jest techniką spektroskopową opartą na nieelastycznym rozpraszaniu światła monochromatycznego, zwykle pochodzącego ze źródła laserowego. Nieelastyczne rozproszenie oznacza, że częstotliwość fotonów w monochromatycznym świetle zmienia się po interakcji z próbką.

Szerokie zastosowanie spektrometru ramana

spektrometr ramanaFotony światła laserowego absorbowane są przez próbkę, a następnie ponownie wysyłane. Częstotliwość fotonów jest przesunięta w górę lub w dół w porównaniu z oryginalną częstotliwością monochromatyczną, która jest nazywana efektem ramana. To przesunięcie dostarcza informacji o przejściach wibracyjnych, obrotowych i innych niskich częstotliwościach w cząsteczkach. Spektrometr ramana może być używany do badania próbek stałych, ciekłych i gazowych. Jednym z najbardziej ekscytujących odkryć w dziedzinie spektrometrii ramana w ostatnim dziesięcioleciu było jego zastosowanie w badaniu komórek i tkanek do zastosowań diagnostycznych i farmaceutycznych, a w szczególności jego zastosowanie w analizie dynamiki komórkowej. Spektrometria szybko postępuje jako metoda obrazowania komórek, która pokonuje wiele ograniczeń.  Dodatkowo automatyczna analiza ramana umożliwia szybkie badanie resztkowych zmian strukturalnych w materiale wynikających z procesu deformacji. Połączenie spektrometrii ramanowskiej z innymi technikami testowania materiałów otwiera nowe obszary badań, zapewniając lepszy wgląd we właściwości mechaniczne i zachowanie się deformacji zarówno w nanoskali jak i mikroskali.

Spektroskopia Ramana jest potężną techniką, która może mieć wiele zalet w porównaniu z innymi powszechnymi technikami analitycznymi, w zależności od celu analizy.  Spektrometria ramana jest techniką całkowicie nieniszczącą badany materiał. Jest bezkontaktowa i nie wymaga przygotowania próbki.