Środki gaśnicze dostępne na rynku

 

Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku lub przemieszczających się za pośrednictwem publicznych czy prywatnych środków transportu jest jedną z najważniejszych kwestii. Właśnie dlatego każda przestrzeń, w której mogą przebywać ludzie powinna być dostosowana do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Jest to niezwykle istotna kwestia.

Gaśnice i ich rodzaje

gaśnica 1 kgOtwarty ogień jest bowiem jednym z największych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas przebywania w obiektach zamieszkania zbiorowego czy podczas podróżowania. W celu zapobiegania wystąpienia pożaru istnieje wiele procedur oraz środków. Jeśli chodzi o środki zaliczyć tutaj można, chociażby urządzenia takie jak gaśnica 1 kg, które umożliwiają stłamszenie ognia we wczesnym etapie jego rozwoju. W zależności od charakterystyki pożaru istnieją różne środki gaśnicze, które charakteryzują się odmienną skutecznością gaszenia. Przykładem mogą być, chociażby urządzenia elektroniczne, które powinny być gaszone z wykorzystaniem gaśnic proszkowych. Nie wykorzystują one bowiem do gaszenia wody ani żadnych substancji na niej opartych. Dzięki temu eliminowane jest ryzyko porażenia prądem elektrycznym, które mogłoby wystąpić w przypadku gaszenia urządzeń elektrycznych na przykład gaśnicami pianowymi. Jak widać bezpieczeństwo pożarowe jest tematem dosyć rozbudowanym.

Występuje tu bowiem wiele zależności, które należy wziąć pod uwagę planując środki zapobiegawcze, które mają być umieszczone w obiekcie czy środku transportu. Jedną z najważniejszych kwestii jest przede wszystkim charakterystyka pożaru, który może wystąpić. Na tej podstawie można dobrać zabezpieczenia oraz środki zapobiegawcze i gaśnicze. Dzięki odpowiedniemu doborowi w znacznym stopniu zwiększane jest bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach czy podróżujących z wykorzystaniem publicznego transportu.