Szkolenia ze zwinnych metod zarządzania projektami

Fundament metod zarządzania projektami Agile, zwanych zwinnymi, miał swój początek w 2001 roku. Najpierw dotyczył on jedynie projektów informatycznych, ale można traktować go w sposób ogólny i obecnie znajduje zastosowanie w większości dziedzin projektowania. Warto, jeżeli zarządza się projektami lub bierze w nich udział, przejść szkolenie z tego zakresu.

Co jest ważne w szkoleniach Agile?

szkolenia AgilePonieważ podejścia zwinne stanowią elastyczne i interaktywne podejście do projektowania, szkolenia agile zalecane są przede wszystkim dla osób, które miały wcześniej styczność jedynie z klasycznymi metodami tworzenia projektów. Ale szkolenia mogą być przeznaczone nie tylko dla osób zarządzających projektem i jego wykonawców, ale również dla tak zwanych Product Owners, czyli osób reprezentujących klienta. Sposoby iteracyjne, polegające na stałym kontakcie z klientem, który ma wpływ na to co aktualnie jest tworzone i często w trakcie trwania projektu wprowadza liczne zmiany, mogą być niezrozumiałe dla takich osób. Dobre szkolenie agile rozwieje wszelkie wątpliwości, co więcej, w grupie osób w nim uczestniczących pozwoli na symulację tworzenia prawdziwego projektu. Warto, by szkolenie kończyło się egzaminem sprawdzającym praktyczne umiejętności oraz wiedzę. Istotna również jest możliwość uzyskania poświadczenia ukończenia szkolenia. Warto, by taki certyfikat był potwierdzony przez uznane organizacje. 

Skuteczne zarządzanie projektami nie należy do łatwych zadań, dlatego zawsze warto podnosić poziom swoich umiejętności i szukać nowych możliwości. Zorganizowane szkolenia przez profesjonalistów i praktyków są idealnym rozwiązaniem, gdyż nie tylko można tam usystematyzować wiedzę czy zdobyć zupełnie nowe wiadomości, ale również wymienić informacje z innymi uczestnikami.