Używanie wibrodiagnostyki w zakładach przemysłowych

Każdy pracownik zakładu przemysłowego oraz firm związanych z przemysłem i pracujących z maszynami doskonale wie, jak ważne jest utrzymanie wykorzystywanych sprzętów w porządku. Wykonywanie diagnostyki technicznej i przeglądów jest istotne, dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz dla jakości wykonywanych produktów.

Związek między maszynami a wibrodiagnostyką

wibrodiagnostykaSprawność i poprawne działanie maszyn uzależnione są od zachowania standardowych parametrów ich pracy. Do tych zalicza się między innymi poziom generowanych drgań. Szczególnie podatne na zmiany są urządzenia i ich części, takie jak wentylatory czy silniki, które pozostają w ruchu, pomimo braku wykonywanych przy ich pomocy czynności. Może to doprowadzić do ich awarii, dlatego bardzo ważna jest ich regularna kontrola. Zapewnia wibrodiagnostyka, czyli diagnozowanie stanu technicznego urządzeń pod kątek poziomu i jakości drgań, które generują. Dzisiejsza technologia zapewnia nowoczesne urządzenia pomiarowe, które korzystnie wpływają na jakość otrzymywanych wyników. Analiza danych, które dostarczone zostają dzięki temu badaniu, umożliwia dynamiczne wyważenie i centrowanie maszyn. Dzięki wibrodiagnostyce wykrywanie nieprawidłowości w maszynach wirnikowych oraz tłokowych i ich eliminowanie jest szybsze. Można wykryć nią między innymi kosztowne awarie, katastrofy ekologiczne czy zagrożenia, dotykające bezpośrednio pracowników obsługi. Stosowanie badań wibrodiagnostycznych zapewnia znacznie mniejsze koszty związane z utrzymaniem maszyny, a także znacząco ogranicza liczbę przestoi i wydłuża żywotność maszyny.

Kontrola wszystkich elementów, które wpływają na jakość oraz bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważna. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie maszyn, dba się jednocześnie o komfort pracy pracowników, a także o coraz lepszą jakość wytwarzanych produktów. Finalny efekt uszczęśliwia zarówno pracodawcę i pracowników, jak i klientów zakładu.