Wzorcowanie kluczy typu dynamometrycznego w laboratoriach

Praca w wielu typach warsztatów musi być poparta użytkowaniem wysokiej jakości narzędzi. Aby zapewnić odpowiednią jakość pracy, wiele ekip mechaników używa specjalnych kluczy dynamometrycznych. Za ich pomocą możliwe staje się wykonanie dokręcenia śrub czy wkrętów z odpowiednią siłą. Klucze tego typu muszą być jednak odpowiednio wzorcowane, co uchroni przed wkręcaniem śrub ze zła siłą.

Klucze dynamometryczne wzorcowane przez specjalistów

wzorcowanie kluczy dynamometrycznychKalibracja i wzorcowanie kluczy tego typu jest niezwykle ważnym elementem pracy każdego laboratorium. Dzięki pracy tego typu zakładów przeprowadzających wzorcowanie kluczy dynamometrycznych, możliwe jest dokonanie kalibracji każdego klucza. Dzięki temu, że wykonywane jest między innymi wzorcowanie momentu siły, klucze tego typu mogą być odpowiednio skalibrowane w celu idealnego działania przy wkręcaniu każdego elementu, a także unikania wkręcania z nadmierną lub za małą siłą. Kolejnym procesem wzorcowania tego typu klucza jest eliminacja błędów wskazania narzędzia. To kolejny po złym oszacowaniu momentu siły błąd, który może zaważyć na złym przeprowadzaniu wielu prac, które w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych awarii. Wzorcowanie może także zapewniać poprawność i powtarzalność wskazań wielu typów kluczy, co w prosty sposób może przełożyć się na niezawodność każdego klucza dynamometrycznego.

Wzorcowanie kluczy dynamometrycznych musi kończyć się wystawianiem specjalnego certyfikatu, który świadczy o tym, że klucz jest prawidłowo skalibrowany, i może być używany w wielu typach prac o dużej intensyfikacji. Skalibrowane i wzorcowane klucze są zakupowane do parku narzędziowego warsztatów samochodowych czy rowerowych, gdzie za ich pomocą dba się o to, aby połączenia śrubowe były zakręcane z odpowiednią siłą.