Kompleksowe zarządzanie hotelami

Hotelarstwo i gastronomia to dziedziny, które w ostatnich latach dosięgły informatyka i elektronika. Przyczynił się do tego, w głównej mierze, brak ludzi do pracy w tych branżach. W tej sytuacji, prace, które mogą być zastąpione przez informatykę, są wyłączane z tradycyjnego zatrudnienia. Bowiem łatwiej kupić i zainstalować dobre oprogramowanie, niż znaleźć właściwego człowieka do pracy.

Komputerowa obsługa hotelu

kompleksowy program do obsługi hoteluTradycyjne hotele zabezpieczają również wyżywienie klienta, czyli mają część gastronomiczną. Hotele nowoczesne posiadają również odpowiednie pomieszczenia do pracy i wypoczynku klienta. Zwykle są to sale konferencyjne i spa. W zależności od zamożności właściciela hotelu, zróżnicowany jest poziom wyposażenia obu obiektów. Jednak w każdej wersji, dla sprawnego zarządzania takim „zestawem”, niezbędny jest kompleksowy program do obsługi hotelu.  Program zbudowany jest z luznych modułów, które można zestawiać w dowolny sposób. Moduły można uzupełniać, wymieniać lub rozszerzać. Dzięki temu możliwa jest bieżąca kontrola funkcjonowania wszystkich obiektów. Program obsługuje sprawnie pojedyncze rezerwacje pokoi, jak i zbiorowe. Wystawia i rozlicza rachunki, pozwala na zaplanowanie wyżywienia dla gości hotelowych. Obsługuje zamki na karty magnetyczne, chipowe i zbliżeniowe. Zestawia obłożenie pokoi i rezerwacje. Sprawnie rozlicza klientów. Przy czym program jest tak skonstruowany, że nie wymaga szczególnych kwalifikacji przy korzystaniu z niego.

Gość hotelowy nie zawsze jest świadom tego, że dla jego sprawnej obsługi i zapewnienia mu komfortu, działa cały system komputerowy oprócz personelu hotelowego z którym styka się na bieżąco. Ten system jest stale doskonalony i rozbudowywany, bo takie są wymogi intensywnie rozwijającego się hotelarstwa.