Nowoczesne metody odzyskiwania danych

Wirusy komputerowe i złośliwe programy były prawdziwą plagą dla użytkowników komputerów, i nierzadko zdarzało się, że nawet najlepsze programy ochronne nie radziły sobie z takimi szkodliwymi aplikacjami. Mogły one być przyczyną wielu awarii i niedogodności, czasem zwyczajnie uciążliwych, a czasem prowadzących nawet do poważnego uszkodzenia sprzętu komputerowego.

Odzyskiwanie zablokowanych i zaszyfrowanych danych

odzyskiwanie zaszyfrowanych danych przez wirusJednym z najbardziej uciążliwych i trudnych do usunięcia programów złośliwych były wirusy szyfrujące dane w pamięci masowej komputera. Czasem były one używane przez osoby nieuczciwe w celu wyłudzenia pieniędzy choć częściej były umieszczane w zwykłych plikach wyłącznie by wywołać utrudnienia u użytkowników komputerów. Wirusy te uniemożliwiały dostęp do danych podobnie do zabezpieczeń systemowych, choć zwykle nie generowały hasła i bez odpowiednich programów łamiących zabezpieczenia, odzyskiwanie zaszyfrowanych danych przez wirus było bardzo trudne. Możliwe było co prawda uruchomienie kopii zapasowej danych, jednak bardzo często taka kopia była tylko plikami systemowymi, niezbędnymi do działania komputera, bez prywatnych danych. By odzyskać dostęp do tak zablokowanych danych, profesjonalne firmy informatyczne stosowały programy deszyfrujące, niedostępne dla zwykłych użytkowników. W zależności od rodzaju szyfru i złożoności kombinacji, obejście zabezpieczeń mogło trwać od kilku godzin, do nawet kilku tygodni, choć nie zawsze było skuteczne.

W przypadkach gdy deszyfrator nie dawał oczekiwanego skutku, zablokowane dane były kopiowane bezpośrednio z fizycznej matrycy dysku i odbudowywane. Najrzadszą metodą odzyskiwania danych było przywrócenie stanu dysku sprzed momentu zaszyfrowania, choć wiązało się to z utratą danych zapisanych na nim po tym konkretnym zdarzeniu.